9-بررسی دوام لوله های بتنی فاضلاب و ارائه راه حل مناسب جهت افزایش طول عمر آنها

مقاله بررسی دوام لوله های بتنی فاضلاب وارائه راه حل مناسب جهت افزایش طول عمر آنها چکیده: خوردگی بیولوژیکی لوله های بتنی فضلابروها ، در اثر متصاعد شدن و تکاثف گاز سولفیدهیدروژن(H2S ) روی سطوح مرطوب بالای سطح آب نهایتاً تولید اسید سولفوریک برتاج ودیوار|50029951|thg|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل 9-بررسی دوام لوله های بتنی فاضلاب و ارائه راه حل مناسب جهت افزایش طول عمر آنهارا مشاهده می نمایید

مقاله بررسی دوام لوله های بتنی فاضلاب وارائه راه حل مناسب جهت افزایش طول عمر آنها چکیده: خوردگی بیولوژیکی لوله های بتنی فضلابروها ، در اثر متصاعد شدن و تکاثف گاز سولفیدهیدروژن(H2S ) روی سطوح مرطوب بالای سطح آب نهایتاً تولید اسید سولفوریک برتاج ودیوارهی لوله ، رخ می دهد به طوری که در در اثر این روند سطح بتن در حد فاصل آب ودیواره شدیداً خورده می شود . در این تحقیق تجربی، ضمن مطالعه موردی برروی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اصفهان(بزرگترین و قدیمی...